อาจารย์ เนตรทิพย์ ทองศรี (อาจารย์กวาง) 

เป็นอาจารย์สอนและนักออกแบบตกแต่งคิ้วที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีรูปแบบการเรียนการสอนที่มีนักเรียนกว่า 500 คนทั่วประเทศไทย ขึ้นชื่อว่าเป็นสถาบันปั้นแชมป์ระดับโลก และแชมป์เอเชีย 

อาจารย์ อภิพล เตชะมังคานนท์ (อาจารย์บุ๊ค) 

เป็นอาจารย์สอนและนักออกแบบตกแต่งคิ้วที่มีเอกลักษณ์ คิดค้นพัฒนาหลักสูตร ทดลองและหาแนวทางสมัยใหม่เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย โดยมีนักเรียนมากกว่า 500 คน ที่จบจากสถาบันและต่อยอดประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ช่องทางการติดต่อ

ที่อยู่: 62/1 ถนนยิงเป้า ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 (ร้านสักคิ้ว Qvision academy)

เบอร์โทร: 065-3969354, 098-2878803, 087-7697023

อีเมล: qvisionpmu@gmail.com

เริ่มเรียนง่ายๆได้ที่ Qvision PMU

พิมพ์ค้นหา หรือ คลิกเพื่อดาวน์โหลด

© 2020 Qvision Academy